E-learning. Na czym polega i w jaki sposób można z niego skorzystać.

Automatycznie zapisany szkic

Pewnie nieraz zastanawialiście się państwo czym jest e-learning, określenie które dość często od dłuższego czasu, pojawia się w mediach. Jest to taki rodzaj nauczania lub szkoleń, które działają w oparciu o technologiczne rozwiązania, jakich dostarcza nam współcześnie informatyka.

NA CZYM POLEGA E-LEARNING?

E-learning, jest rodzajem wsparcia procesu dydaktycznego, w takim zakresie jaki jest możliwy, dzięki komputerom osobistym, tabletom, laptopom i urządzeniom mobilnym. Oczywiście zasadniczą rolę w tym procesie kształcenia, odgrywa sieć Internet. Nie musimy osobiście brać udziału w zajęciach, firmowych szkoleniach itp., by móc z sukcesem zaliczyć rok studiów czy zdać konieczny do awansu, egzamin.

Pojęciem istotnym i związanym bezpośrednio z e-learningiem jest blended learning. Polega on, na wykorzystaniu zintegrowanych metod nauczania. Mamy zarówno kontakt bezpośredni z wykładowcą czy nauczycielem jak i używamy zasobów on-line, do podniesienia jakości zdobywanej przez siebie edukacji.

Ze względu na mieszanie się metod używanych w e-learningu z technikami blended learningu, obecnie mówi się o ujednoliceniu tych dwóch metod nauki, nazywając je po połączeniu m-learningiem, w którym przewagę mają opcje mobilne, wykorzystywane przez użytkowników platform e-learningowych..

RODZAJ NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH, UŻYWANYCH W E-LEARNINGU.

E-learning, wymaga zaangażowania oraz wysiłku przede wszystkim, ze strony studentów. Ponieważ to w gruncie rzeczy, od ich umiejętności i kwalifikacji, zależą efekty ich pracy, choć metody używane w e-learningu, są dosyć elastyczne i pozwalają na wiele dydaktycznej swobody. Za konwencjonalne dla e-learningu środowisko, uznaje się powszechnie Virtual Learning Environment (VLE), z typowymi dla niego elementami interfejsu graficznego oraz nawigacyjnym menu.

Znaczenie środowiska VLN, jest szczególnie ważne w szkolnictwie wyższym. Na uniwersytetach i uczelniach, bywa ono często łączone z Managed Information System (MIS) – systemem kontroli informacji. Całość polega mniej więcej na tym, że głównym elementem e-learningu jest zgodny z użytymi standardami operacyjnymi interfejs użytkownika, jakim jest w tym przypadku przekazany, konkretnemu studentowi czy osobie uczestniczącej w kursie, dostęp do programu szkoleniowego.

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE FORMY E -LEARNINGU.

Najczęstszą formą e-learning pozostają jak do tej pory, oferowane dzięki użyciu Internetu przez uczelnie wyższe, wybrane programy dyplomowe w każdej właściwie, interesującej nas dziedzinie. Wydaje się, że dostęp on-line stał się już koniecznością, dla osób chcących się kształcić i podnosić poziom swojej edukacji. Wymaga tego wielość informacji, jakie są dla nich udostępniane, jedynie przez sieć Internet.

Jedną z ciekawszych ofert e-learningu, jest platforma MOOCmasowy otwarty kurs online. Może w nim brać udział nieograniczona liczba osób. By wziąć udział w tego typu kursie, należy zalogować się na stronie internetowej, którejś z wybranych w tym celu organizacji. MOOC, z reguły są bezpłatne i podobnie jak normalne studia, kończą się egzaminem. Platformy udostępniające masowe otwarte kursy online to m.in:

  • Coursera,
  • edX,
  • FutureLearn,
  • Copernicus College,
  • czy Zwolnieni z Teorii.

Istnieje również wiele stron internetowych, udostępniających za darmo materiały edukacyjne, nagrania z wykładów odbywających się w studenckich aulach, fragmenty podręczników itp. Coraz większą karierę, robią także prowadzone w Polsce, szkoły online.

Na temat e-learningu, nie wiadomo jeszcze wszystkiego. Dziedzina ta, stale się rozwija i zmienia, wprowadzając coraz to lepsze rozwiązania do stosowanych przez siebie metod pracy ze studentami. Branża działa bardzo prężnie i możemy liczyć na to, że z biegiem czasu, nabierać będzie coraz większego znaczenia dla świata nauki.

Co powinien mieć dobry komputer do gier?
Jaki monitor do komputera wybrać?
Jakie słuchawki do komputera?

Dodaj komentarz